Hemsidan kan se konstig ut i Internet Explorer 9 och äldre; använd en senare version för bättre funktion.

Redo för förändring?
Anmäl dig till en
Reiki-kurs!

På en helgkurs lär du dig att ge healing till dig själv och nära och kära!


Intresseanmälan & information

Reiki-kurser

Reiki-utbildning

Alla kan lära sig Reiki! Gå en Reiki-kurs och lär dig ge dig själv och andra healing!

Man behöver ingen särskild ”gåva” för att lära sig Reiki, utan alla människor kan förmedla healing i större eller mindre grad, även om man inte är medveten om det. Vissa har spontant förmågan att utföra kraftfull healing på egen hand, men de flesta behöver hjälp med att få sin healingkanal aktiverad av en lärare.

Kurs i Usui Reiki I – grundutbildning

På en helgkurs i Reiki lär du dig ge healing direkt från ”den högsta källan”. Många andra healingformer går till så att healern ger av sin egen energi, med risk både för att man ger bort energi man själv behöver, och att man kan föra över egna obalanser på mottagaren.

Som Reiki healer är man i stället en kanal där ren energi flödar från Universums outsinliga källa direkt till mottagaren utan påverkan från healerns känslor och eventuella obalanser, samtidigt som även healern får ett energitillskott.

Huvudsyftet med Reiki I är egenbehandling, men även behandling av nära och kära. Man bör ha gått minst Reiki II innan man är redo att öppna egen mottagning och ge Reikibehandlingar i större omfattning.

I Reiki-kursen ingår initiering till
Reiki I. Direkt efter initieringen börjar Reiki flöda i dina händer. Dessutom får du bland annat lära dig

  • Mer om vad Reiki är och hur det används
  • Reikins historiska bakgrund
  • Grundläggande kunskap om kroppens energisystem
  • Vilka lagar och etiska regler som gäller för Reikiutövare
  • Att ge dig själv en Reikibehandling
  • Att ge Reiki till andra

Allt detta och mer lär du dig på en helgkurs. Reiki-utbildningen följer Förenade Reikiförbundets kursrekommendationer.

Kurs i Usui Reiki II – fortsättningskurs

På Reiki II-kursern lär du dig att använda symboler och att skicka Reiki på distans. Du får också en ny initiering som ger dig tillgång till symbolerna och vidgar din healingkanal väsentligt. Reiki II är därför också det naturliga steget när du vill gå vidare i din personliga utveckling. Du bör ha gått minst kurs i Reiki II innan du börjar praktisera Reiki professionellt.

Att tänka på före en Reiki-kurs

Innan du anmäler dig till en Reiki-kurs bör du ha provat minst en helkroppsbehandling. Reiki-initieringen innebär en permanent omställning av ditt energisystem och sätter i gång en process där gamla blockeringar och ”negativa” energier rensas ut. Under denna utrensning, som varar i 21 dagar och alltså fungerar som en extra kraftig behandling, kan obearbetade känslor och upplevelser komma upp till ytan. Du kan alltså komma att uppleva kraftiga humör- och känslosvängningar under denna period, vilket i förekommande fall är helt ofarligt. Utrensningen är nödvändig för att energin ska kunna flöda fritt i ditt system.

Det är väldigt olika från person till person hur kraftfullt man upplever detta – vissa märker det knappt, för andra kan det vara mycket ansträngande. Därför är det viktigt att du är i mental balans, då utrensningen annars kan bli mycket tuff vid för stor psykisk ohälsa. Det är ditt ansvar att hantera det som eventuellt kommer upp under denna process, men jag finns förstås till hands som stöd och vägledning under hela perioden. Du kan också väsentligt underlätta processen genom att ge dig själv Reiki – genom initieringen har du ju också fått Reiki aktiverad i dina händer!

Det är också vanligt att man efter denna omställning ändrar fokus i livet; det som tidigare var viktigt kanske förlorar sin betydelse, och annat – som man kanske inte reflekterat över – blir plötsligt betydelsefullt. Dessa skiften är inte något som tillförs utifrån, utan de har funnits hos dig hela tiden, men i och med att du väljer att gå en Reikikurs är du också redo för förändring.