Hemsidan kan se konstig ut i Internet Explorer 9 och äldre; använd en senare version för bättre funktion.

Intresserad av en kurs?

Kontakta mig för anmälan och mer information.


Kontakt och anmälan

Tai Chi-träning

Kan du redan 24-formen?

Utveckla din träning i någon av fortsättningsgrupperna!


Läs mer om Tai Chi-träning

Qi Gong

Qi Gong är ett samlingsnamn på hälsoövningar som har en historia som sträcker sig flera tusen år tillbaka i tiden. Med rötter i shamanism har övningarna sedan vidareutvecklats av taoister och buddhister, och så småningom blivit grunden för bland annat Tai Chi och Kung Fu. Trots ursprunget är Qi Gong inte knutet till någon religion, och kan utövas av vem som helst – troende eller icke troende.

Qi Gong är – liksom Tai Chi – en meditation i rörelse, och är främst en mental övning som stimulerar den fysiska kroppen.

I de flesta Qi Gong-övningarna är man mer "stationär", d.v.s. att man i princip står kvar på samma plats under hela övningen, än i Tai Chi, där man rör sig mer. Syftet med Qi Gong är, som med Tai Chi, bland annat att öka energiflödet i kroppen, förbättra hälsa, balans och lungkapacitet samt öka välbefinnandet.

Exempel på övningar är Sex Hemliga Ljud och Ba Gua.