Hemsidan kan se konstig ut i Internet Explorer 9 och äldre; använd en senare version för bättre funktion.

Hantering av personuppgifter

Enskild firma Magnus Rooth, organisationsnummer 19711210-XXXX, nedan kallat ”Vita Tranan”) erbjuder undervisning i Tai Chi och behandlingar med Reiki healing, vilka båda är godkända som friskvård av Skatteverket. Därför ombeds du som kund utöver ditt namn uppge personnummer i det fall du vill utnyttja ditt eventuella friskvårdsbidrag hos din arbetsgivare, och Vita Tranan blir därmed personuppgiftsansvarig. Personnumret skrivs för hand på kvittensblock med karbonkopia, där kunden erhåller originalkvittot, och Vita Tranan behåller kopian som underlag för bokföring. Bokföringen och kvittokopian sparas i tio (10) år i enlighet med Bokföringslagen, därefter förstörs/raderas den enskilda personuppgiften. Detta gäller varje köp var för sig. I det fall en kund köper Reikibehandlingar, Tai Chi-kurser eller träningskort för Tai Chi vid flera tillfällen, sparas kundens personnummer för varje köptillfälle, och sparas så som beskrivits ovan. Det betyder att även om en personuppgift raderats efter stipulerad tid, kan samma uppgift sparad vid ett senare köptillfälle finnas kvar i form av kvittokopia samt i bokföringen.

Kund som inte avser utnyttja friskvårdsbidrag ombeds endast uppge för- och efternamn. Dessa uppgifter behandlas på samma sätt som angivits ovan.

Tredje part

Inga personuppgifter delas med tredje part med undantag för av Vita Tranan anlitad redovisningskonsult, som utför firmans bokslut, för närvarande Redovisningsbyrån AB, Hallstahammar.

Tystnadsplikt

Som reikiterapeut har jag tystnadsplikt, vilket innebär att jag aldrig delger någon information om vem som mottagit behandling hos mig, eller vad som sagts före, under eller efter en behandling. Enda undantaget från detta är att redovisningskonsulten tar del av personuppgifterna namn och personnummer, så som beskrivits ovan.

Vita Tranan för ingen journal eller andra anteckningar i samband med Reikibehandlingar eller andra samtal med kunder, och därmed sparas eller hanteras ingen känslig information om enskilda personer. I de fall en kund kontaktar Vita Tranan med personlig information inför eller efter en behandling via e-post eller SMS kommer det meddelandet att raderas omgående efter att det lästs, i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Dock sparas nödvändiga kontaktuppgifter för tidsbokning, som förnamn och telefonnummer eller e-postadress temporärt, så att kunden kan kontaktas vid eventuell avbokning från Vita Tranans sida. Efter behandling/behandlingsserie raderas kontaktuppgifterna.

Kontaktuppgifter vid frågor om hantering av personuppgifter

Telefon: 070-518 99 94

E-post: kontakt@vitatranan.se

Postadress
Mölntorpsvägen 6
734 93 KOLBÄCK